Mládež, dospelí a firmy

Ponúkame individuálnu a skupinovú výučbu španielskeho jazyka. Kurzy sú určené pre mládež a dospelých všetkých vekových kategórii a na všetkých jazykových úrovniach.

Počas kurzu sa naučíte:

  • rozumieť, hovoriť, čítať a písať v španielskom jazyku na príslušnej úrovni Spoločného európskeho rámca
  • používať jazyk v reálnych, každodenných situáciach
  • užitočné a praktické informácie o španielsky hovoriacich krajinách

Na kurz španielskeho jazyka sa môžete prihlásiť TU.