O nás

Jazyková škola Español tu Pasión vznikla v roku 2012. Špecializujeme sa na výučbu španielskeho jazyka v Topoľčanoch a okolí.

Našim cieľom je dosiahnuť, aby boli študenti schopní komunikovať v španielskom jazyku, či už pri stretnutí sa s cudzincom, na dovolenke, v práci alebo vo voľnom čase.

Výučba prebieha výlučne v španielskom jazyku a je zameraná na rozvoj porozumenia a hovorenia. Pri výučbe využívame princípy TPR (Total Physical Response – metóda založená na pohybe), CLIL (Content and Language Integrated Learning) a edutainment (spojenie slova education – vzdelanie a entertainment – zábava). Metóda CLIL je učenie sa španielskeho jazyka v širšom kultúrnom kontexte využívajúc moderné interaktívne pomôcky.

Dôvody, prečo sa učiť po španielsky

  • je materinským jazykom viac ako 500 miliónov ľudí na svete a okrem Španielska je oficiálnym jazykom v ďalších 20 krajinách sveta
  • ako cudzí jazyk ju ovláda 100 miliónov ľudí po celom svete a jej popularita každým rokom stúpa
  • je považovaná za jeden z najjednoduchších jazykov na svete a tí, ktorí sa ju učia potvrdzujú, že sa v nej dá rýchlo zdokonaliť
  • v porovnaní s angličtinou má jednoduchšiu výslovnosť a deti aj dospelí sa rýchlo naučia správne čítať a písať
  • pootvorí Vám dvere k ďalším románskym jazykom ako napr. francúzštine, taliančine alebo portugalčine
  • je to jazyk budúcich businessmanov, keďže podiel krajín Južnej Ameriky na svetovom obchode neustále narastá
  • pomôže Vám k lepšiemu uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku poprípadne v zahraničí
  • využijete ju pri cestovaní napr. do Španielska, USA, Dominikánskej republiky, na Kubu a i.
  • je to jazyk krásny, hravý, spevavý, temperamentný a plný vášne