school, language, education

5 najčastejších chýb začiatočníkov pri učení sa cudzieho jazyka

Ako lektor španielčiny sa vo svojej práci často stretávam so začiatočníkmi. Všimol som si, že mnohí z nich robia chyby, ktoré sa často opakujú a podaktorým dokonca bránia v napredovaní v štúdiu. Poďme si teda spoločne priblížiť, aké najčastejšie chyby robia študenti, ktorí sa začnú učiť po španielsky a ako sa im vyhnúť.

robbinhiggins, annoyed, disgusted

1 Nereálne očakávania a ciele

Študenti niekedy prichádzajú za lektormi premotivovaní a s nereálnymi očakávaniami. Častokrát bývajú ovplyvnení nesplniteľnými reklamnými sľubmi, ktoré počúvajú, ako napríklad: naučíme vás plynule po španielsky už za 2 týždne, naučíme vás 1000 slovíčok za mesiac… a pod. Treba si uvedomiť, že učenie sa cudzieho jazyka je proces dlhodobý a kontinuálny. Vyžaduje si čas a úsilie. Stanovte si preto reálne ciele, ktoré sú špecifické, merateľné, realistické a dosiahnuteľné, aby sa vám nestalo, že po mesiaci prvotného nadšenia s učením sa prestanete. Príkladom môže byť cieľ: naučiť sa 5 nových slovíčok denne. Pokiaľ sa svojho plánu budete držať, za rok sa naučíte 1825 slovíčok, čo je pre bežnú konverzáciu viac než postačujúce. Dokážete sa teda naučiť 1000 slovíčok za mesiac? Ak sa budete veľmi snažiť a slovíčka poctivo bifľovať, pravdepodobne áno. Ale budete ich skutočne vedieť používať a budete si ich dlhodobo pamätať? To určite nie.

2 Nedostatočná motivácia

Motivácia je hnacím motorom všetkého čo robíme. Pokiaľ v našom živote chýba, veľmi ťažko sa prinútime niečo spraviť. To platí aj pri učení sa cudzieho jazyka. Pokiaľ sa cudzí jazyk učíte pretože sa budete sťahovať do zahraničia alebo od jeho znalosti závisí váš kariérny postup, vaša motivácia je silná a pravdepodobne sa jazyku budete venovať o to intenzívnejšie. Pokiaľ sa ale španielčinu učíte len preto, lebo je to moderné a učia sa ju aj vaše kamarátky, je veľká pravdepodobnosť, že pri štúdiu dlho nevydržíte.

bored, female, girl

3 Strach z rozprávania

Viem, že najťažšie na cudzom jazyku je rozprávanie a uvedenie slovnej zásoby a naučenej gramatiky do praxe. Pamätajte, že aj ten najpokročilejší študent raz bol na vašom mieste. Tiež raz s cudzím jazykom začínal, ale podarilo sa mu pomyselnú bariéru rozprávania prelomiť.  Je dôležité si uvedomiť, že na to, aby ste mohli v jazyku napredovať, základom je strach z rozprávania prekonať. Bez rozprávania to jednoducho nepôjde.

4 Prílišné sústredenie sa na gramatiku

Pokiaľ s jazykom ešte len začínate, sústreďte sa hlavne na slovnú zásobu a základné frázy. Nezaťažujte sa zložitou gramatikou, pokiaľ ešte nepoznáte ani len číslovky a farby. Samozrejme, gramatika tvorí dôležitú časť jazyka, ale zahltiť sa rôznymi komplikovanými pravidlami, poučkami a výnimkami hneď od prvých lekcií, nepovažujem za správne. 

5 Neporovnávajte sa s ostatnými!

Niektorí ľudia majú tendenciu neustále sa porovnávať s ostatnými. Neuvedomujú si svoju jedinečnosť, individualitu a nevidia svoje silné stránky. Majú sklon sústreďovať sa iba na svoje chyby, čo môže mať vplyv na ich sebavedomie a následne na celý proces učenia sa cudzieho jazyka. Každý študent je predsa individuálny a každý napreduje inak. Sú ľudia, ktorí majú úžasnú pamäť na slovíčka, iní majú zase vlohy na gramatiku a pod. Niektorí sa učia rýchlo a niekto potrebuje učivo pripomenúť aj niekoľkokrát. Svet by bol predsa veľmi nudný, keby sme všetci boli rovnakí, čo myslíte?

Zdieľať článok

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *